Links

Website met HTML-versie van de integrale AVG-wettekst, en de overwegingen:

Website van de toezichtshouder voor België, ook met dossiers e.d:

Nederlandse website met praktische dossiers, materiaal, enz. ('creative content'):

Bewaartermijen documenten:

Algemeen reglement en arbeidsreglement​

Ambtsgeheim en beroepsgeheim in onderwijs

Lespakket: De nieuwe Privacywet van A tot Z

eSafety label

Afkortingen